Ukategorisert

Mange blir mobbet i førstegangstjenesten

Flere soldater rapporterer om mobbing i førstegangstjenesten enn i videregående skole, ifølge Forskning.no.

En analyse utført av forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt, viser enkelt forklart, at soldatenes motivasjon for videre tjeneste henger tett sammen med hvor godt de trives i førstegangstjenesten. Mobbing gjør at mange forlater Forsvaret etter at tvangstjenesten er over.

Liberaleren har en løsning på problemet, en enkel løsning. La oss avvikle verneplikten!

Alle mennesker skal ha rett til å takke ja eller nei til et jobbtilbud, også jobb i Forsvaret. Politisk vedtatt verneplikt bryter fullstendig med viktige friheter.

Tags:

Mest lest

Arrangementer