Notiser

Nær 100 000 flere årsverk i helse- og sosialtjenestene etter 2000

Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mye av sysselsettingen er skattefinansiert!

Mest lest

Arrangementer