Ukategorisert

Regjeringen drar i gang bevæpningsdebatten

Regjeringen har satt ned et utvalg om skal vurdere fremtidig bevæpning av politiet.

Lagmann Kari Lynne fra Trondheim skal lede utvalgets arbeid.

Andre medlemmer:
Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, Asker.
Professor Liv Finstad, Oslo.
Politimester Arne Jørgen Olafsen, Oppegård.
Advokat Anette Vangsnes Askevold, Bergen.
Tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Oslo.

I forbindelse med midlertidig bevæpning var det stor oppmerksomhet om saken.

Mest lest

Arrangementer