Ukategorisert

Skremmende mange er sysselsatt i offentlig forvaltning

I 4. kvartal 2015 hadde 814 000 personer i Norge sin hovedjobb i statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

Det er dette som utgjør offentlig forvaltning i Norge. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser altså at 31,5 prosent av alle sysselsatte i Norge er i den offentlige forvaltningen.

Penger staten, fylkeskommunene og kommunene bruker på ansatte er årsaken til det høye skattetrykket i Norge. Alle som reagerer på det høye skattetrykket og merkelige avgifter, for eksempel den nye flypassasjeravgiften, finner en forklaring i SSB-tallene.

Skal skattetrykket bli lavere må tallene for sysselsetting i det offentlige ned. Politikerne kan ikke bruke ekstremt med penger om borgerne skal få reell frihet over egne penger.

Det er for så vidt interessant, men ikke overraskende, at de tre nordnorske fylkene har prosentvis den høyeste andelen sysselsatte i offentlig forvaltning.

Mest lest

Arrangementer