Ukategorisert

Stortinget behandler forsvarsloven

I denne saken burde det vært politikere som frontet avvikling av verneplikten.

Onsdag skal politikere behandle en ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, også kalt forsvarsloven.

Loven er en revisjon og sammenslåing av lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet (heimevernloven), lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (vernepliktsloven), lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell (forsvarspersonelloven) og lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (militærnekterloven).

Det var i 2014 regjeringen besluttet at Forsvarsdepartementet skulle begynne arbeidet med en helhetlig revisjon av vernepliktsloven, heimevernloven og forsvarspersonelloven. Nå er arbeidet snart ferdig og vedtak blir gjort, egentlig uten debatt om vernepliktsordningen i Norge. En ordning som betyr tvang for mange, mange mennesker.

Komiteens innstilling, på Stortinget.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer