Ukategorisert

Denne saken burde vært avgjort for lenge siden

Saken om søndagsåpne butikker burde vært avgjort for lengst i et storting der Høyre, FrP og Venstre har flertall.

Regjeringen oppnevner et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker. Det er Erling Lae som skal lede utvalget.

Det er deprimerende at denne saken ikke er avgjort i Stortinget.

Utvalget:
Erling Lae, fylkesmann, Tønsberg
Harald Jachwitz Andersen, direktør Virke, Oslo
Gunhild Sun Bellsli, markedssjef, Røros
Beate Milford Berrefjord, nestleder, Bergen
Carin Blom, detaljhandelsanalytiker, Stockholm, Sverige
Nils-Henrik M. von der Fehr, professor, Hurdal
Gyrid Berge Giæver, seniorrådgiver, Tromsø
Kristina Hansen, ordfører, Nordkapp
Bjørn Næss, administrerende direktør NHO Handel, Oslo
Filip Rygg, leder og konsulent, Frogner
Trine Lise Sundnes, LO, forbundsleder Handel og Kontor, Oslo
Terje Søviknes, ordfører, Os
Ragnar Wiik, leder, Lillestrøm
Ståle Økland, forsker og forfatter, Oslo

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Du bør kjenne til det retoriske trikset 'motte & bailey'.
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Det er farlig å dele verden i kun toDet er farlig å dele verden i kun to
  Liberalismen er den ideologien som lider mest av å dele verden inn i to forenklede virkeligheter.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.