Ukategorisert

Denne saken burde vært avgjort for lenge siden

Saken om søndagsåpne butikker burde vært avgjort for lengst i et storting der Høyre, FrP og Venstre har flertall.

Regjeringen oppnevner et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker. Det er Erling Lae som skal lede utvalget.

Det er deprimerende at denne saken ikke er avgjort i Stortinget.

Utvalget:
Erling Lae, fylkesmann, Tønsberg
Harald Jachwitz Andersen, direktør Virke, Oslo
Gunhild Sun Bellsli, markedssjef, Røros
Beate Milford Berrefjord, nestleder, Bergen
Carin Blom, detaljhandelsanalytiker, Stockholm, Sverige
Nils-Henrik M. von der Fehr, professor, Hurdal
Gyrid Berge Giæver, seniorrådgiver, Tromsø
Kristina Hansen, ordfører, Nordkapp
Bjørn Næss, administrerende direktør NHO Handel, Oslo
Filip Rygg, leder og konsulent, Frogner
Trine Lise Sundnes, LO, forbundsleder Handel og Kontor, Oslo
Terje Søviknes, ordfører, Os
Ragnar Wiik, leder, Lillestrøm
Ståle Økland, forsker og forfatter, Oslo

Mest lest

Arrangementer