Ukategorisert

Elleve milliarder kroner i innbetalt eiendomsskatt

Kommunene fikk til sammen 11 milliarder i inntekter fra eiendomsskatt i 2015. Det er en økning på hele 16 prosent fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Eiendomsskatten utgjorde 2,8 prosent av kommunenes samlede brutto driftsinntekter i 2015. Dette er et forholdsvis lite bidrag til driftsinntektene, men det har økt hvert år de siste fem årene.

Selv om eiendomsskatt er en liten del av inntektene i mange kommuner, blir politikerne avhengige av pengene skatten gir. Når en kommune først har innført eiendomsskatt, er det vanskelig å avvikle skatten.

Antall kommuner som innkrever eiendomsskatt øker hele tiden. Antallet har økt med 14 kommuner fra 2014 til 2015 og med ti kommuner fra 2015 til 2016. I 2016 har 365 av i alt 428 kommuner innført eiendomsskatt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer