Ukategorisert

En usikker verden

Verden har blitt mer usikker etter folkeavstemmingen i Storbritannia. I dag ser vi det best på børsene.

For å forklare det enkelt det som skjer i dag, er at mange investorer velger tap fremfor stor usikkerhet. Dette speiler børsene og pengemarkedet i dag, dagen etter folkeavstemmingen i Storbritannia.

Resultatet fra valget viser at nesten 52 prosent av velgerne ønsker at Storbritannia skal ut av EU, mens vel 48 prosent ønsker å forbli i unionen.

Det finnes en del av dem som mener EU bør benytte resultatet til omstart av unionen, definere samarbeidet på nytt. Den tanken er god, men nokså urealistisk. At EU har blitt en tung kloss har vært ønsket av politikere i hele Europa. Lite tyder på at disse politikerne endrer politisk ståsted over natten.

Bare se på Norge. Dagens regjering er annerledes enn den rødgrønne som styrte, men selv om partifargene er ulike er politikken veldig lik. Troen på politisk styring er altfor stor.

Mest lest

Arrangementer