Ukategorisert

Går veldig bra i deler av norsk næringsliv

Det er lett å glemme at deler av næringslivet gjør det veldig bra med svekket krone og lav oljepris. Fiskerinæringen er ett eksempel.

I nyhetsoppslagene får vi ofte høre om næringsaktører som sliter. Takket være svekket krone og lav oljepris har fiskerne fått doblet prisen på varene.

–Norsk sjømatnæring er mer påvirket av valutaendringer enn andre eksportnæringer og har tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofima-forsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.

Nyrud sier eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012 til 2015, og mener at mesteparten av dette skyldes effekten av en svakere krone.

Tags:

Mest lest

Arrangementer