Ukategorisert

Vi trenger en kulturminister som snakker ned NRK

Det er ingen tvil om at NRK lager mye godt, og mange NRK-ansatte gjør en veldig god jobb. Det er ikke NRK-ansatte sin skyld at statlig, skattefinansiert krinkastning er en dårlig ordning.

Finansieringen av NRK er urettferdig. Så lenge mennesker må betale for noe de ikke bruker, vil finansieringen aldri bli rettferdig. Dessuten skaper statlig krinkastning ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper hardt om kundene.

I dag la Rimmereidutvalget fram sine vurderinger av framtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Noen av modellene er motbydelige, for eksempel husstandsavgift.

Norge burde hatt en kulturminister som påpeker det urettferdige med NRK, både finansieringen og konkurransevilkårene. Det gjør dessverre ikke Høyres Linda Hofstad Helleland.

–NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner. Det norske mediemangfoldet, og ikke minst demokratiet vårt, trenger en sterk og uavhengig allmennkringkaster. Derfor er det viktig at vi sikrer NRK finansiell stabilitet. Samtidig må finansieringen av NRK ha legitimitet i befolkningen, slik lisensen har hatt til nå, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Regjeringen.no.

Hvorfor er NRK en av våre viktigste kulturinstitusjoner, og hvorfor trenger demokratiet NRK? Svar gjerne, kjære kulturminister.

Mest lest

Arrangementer