Ukategorisert

Limi om skatte- og avgiftslettelser

Sannheten er at nordmenn betaler så mye skatter og avgifter, at lettelser på noen tusen kroner ikke betyr all verden for privatøkonomien.

De som slet økonomisk før FrP kom i regjering, sliter også etter at Fremskrittspartiet har hatt finansministeren i snart tre år.

Hans Andreas Limi, FrPs finanspolitiske talsmann, er nok uenig i påstanden ovenfor. Han har brukt deler av sommerferien til å markedsføre regjeringens økonomiske politikk, og lettelsene, eller justeringene, som Stortinget har vedtatt.

Limi mener FrP-politikk de siste årene har gitt en typisk familie mellom 6 000 til 8 000 kroner mer å rutte med, ifølge Frp.no.

Gode argument for skattelettelser
I artikkelen kommer Hans Andreas Limi med gode argument for lavere skatter og avgifter.

–Det er en rekke god argumenter for et lavere skattetrykk. Det er prinsipielt riktig at folk får disponere mest mulig av sin egen inntekt, det vil igjen føre til at arbeidslinjen opprettholdes – folk ser det er fornuftig og lønnsomt å jobbe. At folk beholder mer av egen inntekt vil også føre til mer aktivitet i økonomien og mer investeringer, sier Limi.

–Innen 2018 sørger Fremskrittspartiet for at skattesatsen både for selskaper og personer senkes til 23 prosent. Personer vil få beholde mer av egen inntekt, og selskaper vil beholde mer av overskuddet – noe som motiverer til investeringer og etablering av nye arbeidsplasser. Lavere skatter og avgifter, for både næringsliv og folk flest, er en viktig brikke i den omstillingen Norge nå gjennomgår, sier Limi.

Mest lest

Arrangementer