Ukategorisert

Elever mangler grunnskolepoeng

Til tross for et enorm skattefinansiert forbruk på grunnskolen, er det mange elever som mangler grunnskolepoeng.

I 2015 var det rundt 2 600 elever i Norge som gikk ut grunnskolen uten grunnskolepoeng. Det tilsvarer fire prosent av avgangselevene dette året. Den samme andelen lå på 2,2 prosent i 2009, men stiger året etter og fortsetter å øke jevnt fram mot 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Grunnskolepoeng oppsummerer elevenes resultater i forskjellige fag og er utgangspunkt for opptak til videregående opplæring. Poengene regnes ut ved å multiplisere elevens gjennomsnittskarakter med ti. Karakterskalaen er 1–6. Det betyr at ingen elever kan ha 0 grunnskolepoeng eller mer enn 60.

Mest lest

Arrangementer