Ukategorisert

Sommerfesten er skattefinansiert

Det kryr av festivaler i Norge, og mange av festivalene blir arrangert om sommeren.

Deltar du på en festival, deltar du trolig på en festival du har bidratt med penger til over skattefinansierte budsjett. Deltar du ikke, har du betalt for noe du ikke benytter. Det er langt fra rettferdig!

Både staten, fylkeskommuner og kommuner bidrar til floraen av festivaler. Det er ekstremt liten debatt om de skattefinansierte tilskuddene til denne delen av kultursektoren. Få reagerer på at politikerne bruker skattefinansierte penger på festivaler.

Skattefinansiert støtte betyr at borgerne med tvang må finansiere tiltak byråkrater og politikere støtter. Festivalstøtten skaper ulike konkurransevilkår mellom aktørene i markedet.

Ja til festivaler, men de som arrangerer festen bør ta hele regningen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer