Notiser

Utfordringer, rett og slett utfordrende for skattebetalerne

I 2060 kan pleie- og omsorgstjenesten ha behov for nesten 100 000 flere årsverk enn dagens 133 000. Behovet blir enda større hvis gjennomsnittlig levealder øker mye, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer