Ukategorisert

Storinnrykk av jenter til førstegangstjeneste

I disse dager møter ungdommer, både gutter og jenter, opp til førstegangstjeneste.

Selv om det er mulig å «snike» seg unna tvangstjenesten uten store ulemper, er verneplikten så nært slaveri som det er mulig å komme. Staten tar deler av livet til unge menn og unge kvinne. Liberaleren er motstander av verneplikt, alle former for verneplikt.

Norge er det første NATO-landet om gir både menn og kvinner lik plikt til å verne landet. Det er uforståelig at Stortinget har utvidet ordningen med tvang. Politikerne burde heller sett på alternative muligheter for å avvikle militær førstegangstjeneste.

Allmenn verneplikt ble innført 1. januar 2015.

Totalt er det sommeren 2016 innkalt 4 131 rekrutter (Hæren 2834, Sjøforsvaret 590 og Luftforsvaret 707). De første møtte på Sessvollmoen 19. juli, ifølge Forsvaret.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer