Ukategorisert

Private aktører gir mange barn plass i barnehage

Uten private aktører ville langt færre barn hatt et tilbud om barnehageplass.

Politikerne fra alle de politiske partiene på Stortinget, skal prise seg lykkelig over at det finnes private aktører i Norge som tilbyr tjenester til befolkningen.

Det var om lag 6 100 barnehager i Norge i 2015. Over halvparten av disse var private, og de sto for 49 prosent av barnehagetilbudet, ifølge rapporten «Norge i dag» fra Statistisk sentralbyrå.

Nesten 284 000 barn har plass i barnehage, og dekningsgraden synes nå å ha stabilisert seg: Av alle barn i alderen 1-5 år har 90 prosent nå barnehageplass, noe som innebærer nesten en femdobling siden 1980.

Barnehagetilbudet i Norge er dessverre skattefinansiert, også tilbudet de private aktørene gir. Private barnehager er et eksempel på at politikerne er avhengige av private aktører i driften av velferdsstaten. Til tross for dette er den politiske motstanden stor mot private aktører, blant annet i spørsmålet om konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer