Ukategorisert

Private aktører gir mange barn plass i barnehage

Uten private aktører ville langt færre barn hatt et tilbud om barnehageplass.

Politikerne fra alle de politiske partiene på Stortinget, skal prise seg lykkelig over at det finnes private aktører i Norge som tilbyr tjenester til befolkningen.

Det var om lag 6 100 barnehager i Norge i 2015. Over halvparten av disse var private, og de sto for 49 prosent av barnehagetilbudet, ifølge rapporten «Norge i dag» fra Statistisk sentralbyrå.

Nesten 284 000 barn har plass i barnehage, og dekningsgraden synes nå å ha stabilisert seg: Av alle barn i alderen 1-5 år har 90 prosent nå barnehageplass, noe som innebærer nesten en femdobling siden 1980.

Barnehagetilbudet i Norge er dessverre skattefinansiert, også tilbudet de private aktørene gir. Private barnehager er et eksempel på at politikerne er avhengige av private aktører i driften av velferdsstaten. Til tross for dette er den politiske motstanden stor mot private aktører, blant annet i spørsmålet om konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
  Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
  Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?