Ukategorisert

Bergen FpU bør ha liberalistisk formann

I FpU bør alle med fremtredende verv være liberalist. Forståelig nok vil ikke alle være like liberale i alle spørsmål, men medlemmene bør stemme inn personer som betegner seg som liberalist.

Bergen FpU har ikke liberalistisk formann.

Formannen Sebastian Bagaas skriver på egen Facebook-side, at han ikke er liberalist. Han er for mange saker eller prinsipp liberalister kjemper for, men liberalist er han ikke.

Bakgrunnen for oppdateringen var et svar fra Liberalistisk Ungdom. Den liberalistiske ungdomsorganisasjonen stilte spørsmålet om hvilket parti representerer Sebastian? Bakgrunnen for spørsmålet var at Sebastian Bagaas ikke støttet Liberalistene. Kanskje ikke så unaturlig ettersom han er i en konkurrerende organisasjon, men han snakker ned skattelettelser og opp velferdsstaten.

–Jeg syns det er utrolig morsomt hvordan miniatyr partiet Liberalistene hele tiden snakker om den grusomme velferdsstaten med de høye skattene, der staten er en kriminell som tar pengene til folket. Men så er jo over halve gjengen i Liberalistene på trygd da. Nei, jeg liker ikke Liberalistene og støtter ikke ideologien deres, jeg er ikke imot velferdsstaten og betaler skatten min mer enn gjerne, skrev Sebastian Bagaas på Facebook.com 9. august.

I FpUs program for perioden 2016 til 2018 står det skrevet følgende under ideologisk grunnsyn:
«FpUs politikk bygger på den liberalistiske ideologi med utgangspunkt i vestlig kulturarv og humanistiske verdier. Liberalismen er en frihetsideologi som bygger på enkeltmenneskets grunnleggende rett til liv, frihet og eiendom. Liberalismen representerer derfor et motstykke til totalitære ideologier.»

Alle FpU-lederne bør dele grunnsynet! De som ikke gjør det, må gjerne kjempe for ny FpU-politikk – men forslagene bør bli nedstemt av landsmøtet.

For ordens skyld, FpUs program er liberalistisk!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer