Ukategorisert

Burde vært flere spørsmål fra posisjonspolitikerne

På oversikten over de mest aktive stortingsrepresentantene, er det enkelt å forstå hvem som er i posisjon og hvem som er i opposisjon.

NRK har utarbeidet en oversikt over representantene som har stilt flest spørsmål og interpellasjoner i 2015-2016. Oversikten viser stor aktivitet fra rødgrønne politikere. Politikere fra Høyre og FrP var like aktive da Norge hadde rødgrønn regjering.

Det har i 2015-2016 vært 1784 muntlige og skriftlige spørsmål, samt interpellasjoner.

Politikere i posisjon kunne brukt mulighetene som stortingsrepresentant i langt større grad. Kun fantasien setter grenser for spørsmål fra en stortingsrepresentant.

Mest lest

Arrangementer