Notiser

Budsjetthøringer på Stortinget

Presidentskapet har vedtatt høringsdatoer for den enkelte komité for statsbudsjettet for 2017. Datoene for de ulike høringene ligger på Stortinget.no.

Comments are closed.

Fra arkivet