Ukategorisert

Ny overvåkingsdebatt i Norge

Debatten om datalagringsdirektivet er liten sammenlignet med den som kan komme etter at et utvalg sier ja til at E-tjenesten får overvåke innholdet i all internett- og telefontrafikk som krysser riksgrensen.

Aftenposten.no har bred omtale av saken.

Norge kan få en lignende lov som FRA-lagen i Sverige. Loven åpner for at alle svenskers kommunikasjon med utlandet via telefon og internett kan overvåkes av Forsvaret. Både hvem svenskene har kontakt med, og innholdet i kommunikasjonen kan overvåkes.

Nå kan et lignende lovforslag bli sendt til Stortinget dersom Forsvarsdepartementet går for utvalgets anbefaling.

E-tjenesten vil kunne få innsyn i innholdet i tele- og datatrafikk som krysser Norges grense. Dette gjelder ikke bare for nordmenn som er mistenkt for noe kriminelt, men alle.

Et utvalg som har vurdert saken, mener det er cyberangrep og terrorisme som gjør det nødvendig med det som blir kalt «digitalt grenseforsvar».

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
  • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
    Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.