Notiser

Lavere inntekter og økte utgifter

Statsregnskapet for 2. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på åtte milliarder kroner sammenlignet med 2. kvartal 2015. Utgiftene har økt med om lag 25 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer