Ukategorisert

Skattenivået blir høyt i Norge

Dersom programutkastet blir vedtatt av landsmøtet, kommer borgerne til å betale mye av egne penger i skatter- og avgifter uansett hvem som vinner valget neste år.

Høyres programkomité la i dag frem førsteutkastet av programmet for neste periode. Programmet blir til slutt vedtatt av landsmøtet, men programkomiteen legger opp til et ekstremt høyt skatte- og avgiftsnivå også i neste valgperiode.

Programkomiteen i Høyre ønsker kun moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået. Moderate lettelser betyr kun justering av skattenivået. Trist som bare det!

Les utkastet, på Hoyre.no.

Skatt er et verdispørsmål
Skatt er et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være.

Mest lest

Arrangementer