Ukategorisert

De politiske partiene er fortsatt skattefinansiert

Selv om de private bidragene til de politiske partiene var rekordhøy i 2015, er partiene dessverre avhengige av skattefinansierte penger.

De politiske partiene mottok rundt 97 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner, organisasjoner og kommersielle foretak i fjor. Det er drøyt 66 millioner mer enn i 2014 og 21 millioner mer enn i stortingsvalgåret 2013, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er skattefinansierte bidrag som betyr mest i partienes budsjett og regnskap. 67,4 prosent av pengene i 2015 var det som blir definert som offentlig støtte. Dette betyr i praksis at for eksempel medlemmer av Liberalistene gjennom skatter og avgifter finansierer konkurrentene. Ikke spesielt rettferdig!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer