Ukategorisert

FrP bør jobbe for å liberalisere røykeloven

Det er interessant å lese programkomiteens forslag til nytt valgprogram for Fremskrittspartiet for neste valgperiode.

Én av sakene det blir debatt om i partiet er røykeloven. Et mindretall i komiteen ønsker et nytt kulepunkt i programmet, nemlig at Fremskrittspartiet vil liberalisere røykeloven.

Dette forslaget burde fått full støtte i programkomiteen, spesielt med tanke på at hele komiteen ønsker å sikre den private eiendomsretten. Debatten om røykeloven er en debatt om den private eiendomsretten.

Det er landsmøtet i FrP som vedtar programmet for neste valgperiode. Programkomiteen har gjort sitt ytterste for at landsmøtet skal bli interessant.

Les programutkastet, på FrP.no.

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami