Ukategorisert

FrP bør jobbe for å liberalisere røykeloven

Det er interessant å lese programkomiteens forslag til nytt valgprogram for Fremskrittspartiet for neste valgperiode.

Én av sakene det blir debatt om i partiet er røykeloven. Et mindretall i komiteen ønsker et nytt kulepunkt i programmet, nemlig at Fremskrittspartiet vil liberalisere røykeloven.

Dette forslaget burde fått full støtte i programkomiteen, spesielt med tanke på at hele komiteen ønsker å sikre den private eiendomsretten. Debatten om røykeloven er en debatt om den private eiendomsretten.

Det er landsmøtet i FrP som vedtar programmet for neste valgperiode. Programkomiteen har gjort sitt ytterste for at landsmøtet skal bli interessant.

Les programutkastet, på FrP.no.

Mest lest

Arrangementer