Ukategorisert

Kan bli stortingsrepresentant, men får ikke kjøpe snus

Dersom programkomiteen i Senterpartiet får flertall for forslaget i utkastet som har blitt presentert, skal det bli 20-årsgrense for å kjøpe/selge tobakk.

I praksis betyr det at stortingsrepresentanter kan sitte i timelange møter i nasjonalforsamlingen og vedta store og viktige saker, uten at de samme representantene er gamle nok til å kjøpe snus eller sigaretter. Det er et håpløst forslag, og bør ikke bli vedtatt av landsmøtet i Senterpartiet.

Senterpartiets programkomité bruker helse som argument for økt aldersgrense.

Tobakk er ett av områdene der vi ser at reguleringer avler reguleringer. Når effekten av reguleringer uteblir, blir nye reguleringer vedtatt.

Frihetsforkjempere har et fornuftig standpunkt i debatten om tobakk og andre rusmidler, nemlig at alle skal ha rett til å putte hva som helst i egen kropp.

Les programutkastet, på Senterpartiet.no.

Mest lest

Arrangementer