Ukategorisert

Eiendomsskatt gir politikerne rus

Når en kommune har innført eiendomsskatt, er det veldig lett for politikerne å øke satsen for at budsjettet skal gå opp.

Det er mange uløste oppgaver i en kommune eller en by. Dersom politikerne skal ta på seg oppgavene med å løse det som er av problem, blir skattebyrden større for befolkningen.

Det har nå blitt kjent at det nye flertallet i Oslo øker eiendomsskatten. Byrådet budsjetterer med 450 millioner kroner i eiendomsskatt til neste år.

Eiendomsskatt er det mulig å bli avhengig av som politiker!

Mest lest

Arrangementer