Ukategorisert

Eiendomsskatt gir politikerne rus

Når en kommune har innført eiendomsskatt, er det veldig lett for politikerne å øke satsen for at budsjettet skal gå opp.

Det er mange uløste oppgaver i en kommune eller en by. Dersom politikerne skal ta på seg oppgavene med å løse det som er av problem, blir skattebyrden større for befolkningen.

Det har nå blitt kjent at det nye flertallet i Oslo øker eiendomsskatten. Byrådet budsjetterer med 450 millioner kroner i eiendomsskatt til neste år.

Eiendomsskatt er det mulig å bli avhengig av som politiker!

0 0 vurderinger
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
4 years ago

Det er altfor lite eiendomsskatt i Norge og i Oslo. I Oslo er bl.a. bunnfradraget for stort. Trengselen i Oslo fører til at private betaler hverandre mer og mer for bolig og parkeringsplass, på tide at kommunen, som faktisk må tilrettelegge for den økende befolkningen, får sin andel.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv