Notiser

Økte helseutgifter

60 000 kroner per innbygger går til helse, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mye, faktisk det aller meste av pengene til helse i Norge, er skattefinansiert, altså betalt av skatter og avgifter.

Mest lest

Arrangementer