Ukategorisert

Ett område med kutt fra regjeringen

Det er vanskelig å finne store kutt i forslaget til statsbudsjett fra regjeringen, men når det kommer kutt blir det bråk.

Det er muligens frykten for bråk som gjør at mange politikere er dårlige på kutt av skattefinansierte utgifter. Kutt gir støy.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å kutte midlene til regional utvikling gjennom fylkeskommunene med 342 millioner kroner fra i år. Regjeringen har de siste tre årene kuttet nivået på regionale utviklingsmidler til fylkeskommunene med én milliard kroner, ifølge Kommunal Rapport.

Finnmark fylkeskommune har fått kutt i regionale utviklingsmidlene og fylkesordføreren var raskt ute med en pressemelding om kuttene.

–Denne dramatiske nedgangen vil vanskeliggjøre Finnmark fylkeskommunes rolle som utviklingsaktør i tiden framover, sier Runar Sjåstad til Radio Nordkapp.

Siden regjeringsskiftet i 2013 er midlene til regional utvikling i Finnmark halvert.

Tags:

Mest lest

Arrangementer