Ukategorisert

Noen bør peke på sterke bindinger mellom staten og idretten

Onsdag blir det debatt om Den norske idrettsmodellen.

Det er Strategiutvalget for idrett, nedsatt av Kulturdepartementet, som inviterer til seminaret «Den norske idrettsmodellen i ei ny tid».

Det er idrettsledere og medier som er invitert til å diskutere dagens idrettsmodell, styrker og utfordringer med modellen.

Seminaret blir overført på nett, på Regjeringen.no.

Ettersom det er Strategiutvalget for idrett som inviterer idrettsledere og medier til seminaret, er sjansen liten for at mange røster kommer til å hevde at det er for tette koblinger mellom staten og idrettsbevegelsen.

I januar 2015 opprettet Regjeringen, hentet fra Regjeringen.no, Strategiutvalget for idrett. Det er Jan Åge Fjørtoft som leder utvalget i arbeidet med å utforme en idrettspolitikk for framtiden.

Tags:

Mest lest

Arrangementer