Kommentar

Det er nært til Oslo for samer

Dersom Norske Samers Riksforbund, partiet som har sametingspresidenten, føler seg oversett, gjør de samiske organisasjonene, de samiske partiene og Sametinget mye galt.

I helgen avholdt Norske Samers Riksforbund årsmøte. Ett av kravene fra årsmøtet, er at det blir opprettet en samisk ambassade i Oslo.

Norske Samers Riksforbund mener samene blir oversett i Norge av regjeringen og Stortinget. Derfor foreslår partiet ovenfor Sametinget en egen ambassade i Oslo, slik at det blir lettere å påvirke viktige avgjørelser, ifølge NRK.no.

Utspillet er helt sikkert taktisk av Norske Samers Riksforbund, ettersom det nærmer seg valg. Skulle forslaget bli vedtatt, innfører Sametinget nye skattefinansierte utgifter på en utgiftsside som allerede er stor.

Selv om Sametinget holder til i indre-Finnmark, er det nært til Oslo. Det går fly jevnt og trutt fra Lakselv og Alta. Det er mulig for samiske politikere og byråkrater å nå hovedstaden i løpet av noen formiddagstimer.

Norske Samers Riksforbund gjør sitt ytterste for at vi som er mot Sametinget, fortsatt skal være motstandere av en «stat» i selve staten.

Mest lest

Arrangementer