Ukategorisert

Regjeringen ønsker forbud mot fyringsolje

Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger. Mer enn 100.000 bygg og hjem vil kunne rammes, ifølge Aftenposten.no.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990.

–I 2014 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 722.000 tonn CO?. Et forbud vil ha en betydelig klimagevinst, sier klimaminister Vidar Helgesen i artikkelen.

Forbudet, som nå er ute på høring, består av to forslag:

Forbud 1: forbud mot all fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygg.
Forbud 2: som forbud 1, men med unntak for bruk av olje til tilleggsoppvarming på kalde dager (spisslast) i næringsbygg (alle andre bygg enn boliger).

Når en regjering med Høyre og FrP foreslår dette, blir opposisjonen mot forbud minimal.

Mest lest

Arrangementer