Ukategorisert

Ny fiskeripolitikk? Tvilsomt!

En ekspertgruppe anbefaler at tilbud- og bearbeidingsplikten for trålere blir opphevet, ifølge en rapport fiskeriministeren har fått fra Lars Mathiesen fra Norsk handelshøyskole, leder av ekspertgruppen.

Ekspertgruppen mener ordningen ikke fungerer, og det er en arbeidskrevende ordning. I tillegg anbefaler gruppa å oppheve aktivitetsplikten mot en proporsjonal avkortning av kvote, melder Regjeringen.no.

Dette er spørsmål som har vært diskutert lenge i mange kystsamfunn. Om regjeringen lander på standpunkt som avslutter debatten, er tvilsomt. Hvis vi tillegg legger til at det er mange distriktsrepresentanter på Stortinget som ønsker reguleringer, blir ny politikk nesten som en illusjon.

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) forteller, at rapporten blir sendt på høring parallelt med at departementet vil gjennomgå rapporten. Fiskeriministeren legger vekt på at regjeringen vil lytte til høringsinnspillene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer