Ukategorisert

-Vil regjeringen gi en beklagelse?

Det er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, som stiller spørsmålet om beklagelse i Stortingets ordinære spørretime på onsdag.

Ett av spørsmålene i spørretimen på onsdag, skal handle om brannen på Scandinavian Star i 1990. Jan Bøhler ønsker å vite om familien til Erik Mørk Andersen, utpekt som gjerningsmann av politiet, får en beklagelse.

Hele spørsmålet til Jan Bøhler:
«Etter brannen på Scandinavian Star i 1990 ble Erik Mørk Andersen utpekt som gjerningsmann av politiet, og i St.meld. nr. 63 for 1991-92: ‘Det anses som overveiende sannsynlig at brannen ble anstiftet av en passasjer som selv omkom’, jf. side 1, på side 14 er han identifisert. På Scandinavian Star-pressekonferansen 16. august sa politiet i Oslo at de ‘vil understreke at det heller ikke foreligger bevismessig grunnlag verken da eller nå for å utpeke han som gjerningsmann’. Vil regjeringen etter dette gi Andersens familie en beklagelse?»

Mest lest

Arrangementer