Ukategorisert

Storbritannia tema i spørretimen

Arbeiderparti-representanten Svein Roald Hansen med spørsmål til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, i Stortingets spørretime på onsdag.

Hansens spørsmål:
«Storbritannia varsler at de går ut av EU-samarbeidet. Det innebærer at de også går ut av EØS-delen av det indre marked. Ifølge artikkel 127 i EØS-avtalen skal en avtalepart gi minst 12 måneders varsel. Den britiske statsministeren har varslet at de iverksetter § 50 i EU-traktaten i mars 2017. Avviklingen av rettigheter og forpliktelser i EU og EØS bør være mest mulig identiske. Forhandlingene bør da skje parallelt eller i samarbeid mellom EFTA-landene og EU-landene. Har regjeringen tatt dette opp med kommisjonen og Storbritannia?»

Mest lest

Arrangementer