Ukategorisert

Svart arbeid koster ikke mye

Høyres Bente Stein Mathisen, stortingsrepresentant fra Akershus, har sendt et leserinnlegg til aviser, et innlegg med overskriften «Svart arbeid koster for mye».

Det er mulig å være motstander av svart arbeid og svart økonomi, men svart arbeid koster ikke staten noe. Staten går glipp av inntekter, men det er ikke det samme som en utgift.

At mennesker får beholde mer av egne penger og gjør frivillige avtaler, bør være politikk politikere fra den liberale høyresiden forsvarer. Vi må dessverre lete etter slike politikere.

Hele innlegget til Høyre-politikeren:
«La det være klart; Arbeidet for å få bukt med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har topp prioritet for Regjeringen! Svart arbeid truer velferdsstaten. Vi vil ikke ha et brutalisert arbeidsmarked, underbetalte arbeidere og tap av store skatteinntekter.

I januar 2015 ble Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet lagt fram. Den består av 22 tiltak og 6 departementer samarbeider om gjennomføringen. Strategien følges opp i samarbeid med partene i arbeidslivet, for det er viktig å stå sammen i dette arbeidet!
Arbeidslivskriminaliteten er ifølge etatenes tilbakemeldinger blitt mer omfattende, den er blitt grovere, mer profesjonell og vanskeligere å avdekke. Derfor må også innsatsen mot denne formen for kriminalitet bli sterkere og bedre koordinert.
I budsjettet for 2015 ble det bevilget midler til å etablere lokale enheter for å bekjempe arbeidskriminalitet. Bergen, Stavanger og Oslo var først ute. I år har tilsvarende sentre blitt åpnet i Trondheim og Kristiansand. Her jobber medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten sammen for å gjennomføre felles tilsyn, veiledning, og kontroll av utvalgte bransjer. Alt tyder på at tiltaket virker!
I 2015 kontrollerte de lokale enhetene om lag 1500 virksomheter med rundt 5700 arbeidstakere. Etatene leverte en felles årsrapport om innsatsen. Arbeidet har hatt stor effekt.
Det er gjennomført 12 større aksjoner. Gjennom systematisk arbeid er om lag 30 kriminelle aktører satt helt ut av spill. 36 personer har blitt utvist fra Norge og 80 personer har blitt vist bort fra arbeidsplassen etter kontrollene.
Noen av de nye tiltakene er at det stilles krav om maksimalt to nivå av underleverandører på kontrakter innen Bygg, Anlegg og Renhold, offentlige oppdragsgivere skal stille krav om bruk av lærlinger. Det arbeides med tiltak for å motvirke misbruk av HMS-kort, det skal innføres en nasjonal godkjenningsordning av utenlandsk fagopplæring. Arbeids- og sosialdepartementet gjennomfører en kartlegging av hvordan likebehandlingsreglene i vikarbyrådirektivet etterleves og hvordan bruken av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet utvikler seg.
Det satses mye fra regjeringen og myndighetenes side i å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Men så lenge folk sier ja takk til svart arbeid, så vil det være et marked for de useriøse bedriftene. Det må en holdningsendring til. Hver og en må ta ansvar og si nei til svart arbeid hvis vi skal få ryddet de useriøse aktørene av banen!»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer