Ukategorisert

Vil la velgerne stryke kandidater

Et friskt forslag fra seks stortingsrepresentanter.

Helge André Njåstad, Ingebjørg Amanda Godskesen, Harald T. Nesvik, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Frank J. Jenssen, har fremmet forslag i Stortinget om at Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg.

Dersom forslaget skulle bli vedtatt, vil det gi velgerne større innflytelse på hvem som får sitte i fylkesting og kommunestyre.

Det er sikkert ikke bare fordeler med å tillate stryking av kandidater, men det gir velgerne større mulighet til å påvirke det endelige valgresultatet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer