Ukategorisert

Vil la velgerne stryke kandidater

Et friskt forslag fra seks stortingsrepresentanter.

Helge André Njåstad, Ingebjørg Amanda Godskesen, Harald T. Nesvik, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Frank J. Jenssen, har fremmet forslag i Stortinget om at Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg.

Dersom forslaget skulle bli vedtatt, vil det gi velgerne større innflytelse på hvem som får sitte i fylkesting og kommunestyre.

Det er sikkert ikke bare fordeler med å tillate stryking av kandidater, men det gir velgerne større mulighet til å påvirke det endelige valgresultatet.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
    De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.