Ukategorisert

Ble enige om prisen, men…….

Landbruksdirektoratet stopper et gårdssalg i Malvik fordi de mener prisen er «klart høyere» enn hensynet til en «samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling» tillater, ifølge Nationen.no.

I avgjørelsen fra Landbruksdirektoratet kommer det fram at deres eneste problem med salget, er prisen. De skriver selv at «de øvrige momentene» i loven om konsesjon tilsier at konsesjon vil innvilges. Det vil si at de anser at boplikten og driveplikten vil bli ivaretatt, ifølge artikkelen.

Grenser for politikk, vi gjentar; grenser for politikk! Når partene er enige om kjøp/salg, skal og bør staten holde seg unna. Avtalefriheten bør være hellig!

Direktoratet er siste klageinstans i konsesjonssaker, og vedtaket er dermed endelig. Merkelig ja, men slik er den norske modellen.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jon Reina
Jon Reina
4 years ago

Dette har intet med moral å gjøre, men offentlig misbruk av makt.
Jeg ikke riktignok ikke advokat. Men hadde partene anket denne saken inn for rettssysteme, så er jeg mer enn rimlig sikker på de ville fått medhold.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
4 years ago

Jeg er enig med Reina i at dette er maktmisbruk, men dessverre tror jeg han tar feil med hensyn til muligheten for medhold for domstolen. Maktmisbruket her foregår nemlig innenfor rammen av konsesjonslovgivningen, og da er det dessverre lite en domstol kan gjøre. En domstol kan riktignok underkjenne lovgivningen i helt spesielle tilfeller, men da må begrunnelsen være at loven strider mot lover med høyere rettskildemessig rang (Grunnlov eller internasjonal konvensjon). Begrunnelsen kan altså ikke være ene og alene den at domstolen finner loven urimelig. (Høyesterettsdommer Ole Skattebøl var riktignok av en annen oppfatning, men det er dessverre altfor mange… Read more »

Jon Reina
Jon Reina
4 years ago

Fantastisk bra redegjørelse om sakens stilling, dette Knudsen. Og jeg finner ingen grunn til å mistro deg, dessverre.

Men i så fall er jo dette enda et grelt eksempel på maktmisbruk satt i system av landets venstrevridde sosialdemokratiske elite. ‘Altså enda en grunn for vettuge mennesker som oss til å samles og i fellsskap kjempe mot slikt udemokratisk maktmisbruk.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
    Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.
  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.