Ukategorisert

Ble enige om prisen, men…….

Landbruksdirektoratet stopper et gårdssalg i Malvik fordi de mener prisen er «klart høyere» enn hensynet til en «samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling» tillater, ifølge Nationen.no.

I avgjørelsen fra Landbruksdirektoratet kommer det fram at deres eneste problem med salget, er prisen. De skriver selv at «de øvrige momentene» i loven om konsesjon tilsier at konsesjon vil innvilges. Det vil si at de anser at boplikten og driveplikten vil bli ivaretatt, ifølge artikkelen.

Grenser for politikk, vi gjentar; grenser for politikk! Når partene er enige om kjøp/salg, skal og bør staten holde seg unna. Avtalefriheten bør være hellig!

Direktoratet er siste klageinstans i konsesjonssaker, og vedtaket er dermed endelig. Merkelig ja, men slik er den norske modellen.

Tags:

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami