Ukategorisert

24 milliarder kroner skiller regjeringen fra Venstre

Venstre har presentert partiets alternative statsbudsjett, et forslag med mange ulike forslag.

De forslagene som trolig får mest omtale de neste dagene er avvikling av kontantstøtten, og skatter og avgiftsøkninger på 7,5 milliarder kroner. Samtidig foreslår Venstre lettelser, eller justeringer, på i overkant av 7,4 milliarder kroner.

Hele forslaget er gjennomsyret av det såkalte grønne skiftet, men er det et reelt grønt skifte når Venstre kun foreslår innsparingstiltak og omprioriteringer på om lag 24 mrd. kroner. I tillegg foreslår Venstre samlet om lag 735 mill. kroner i økte inntekter gjennom økte renteinntekter, økt utbytte og salg av eiendom. I statsbudsjettsammenheng er 24 milliarder kroner en del penger, men langt fra en revolusjon. Det er egentlig ganske lite som skiller de norske partiene, noe Venstre bekrefter med forslaget til statsbudsjett for 2017.

Hele dokumentet, på Venstre.no.

0 0 vurdering
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jon Reina
Jon Reina
4 years ago

Jeg tror heller ikke at Venstres krav vil lage noen regjeringsskifte. Da er jeg nok betydelig mer redd for mørkemennene i KrF.

Hva KrF kan finne på om regjeringen avviser partiets dem i krav til høyere kontantstøtte og mer barnetrygd, får meg nesten til å fryse ryggen av meg.

Og det verste er at det faktisk finnes høykristne fløyer i både FRP og Høyre som ytterst iherdig støtter opp om KrF’s krav.
Man kan nesten føle seg tvunget til å melde seg inn i Liberalistene av mindre…

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv