Ukategorisert

24 milliarder kroner skiller regjeringen fra Venstre

Venstre har presentert partiets alternative statsbudsjett, et forslag med mange ulike forslag.

De forslagene som trolig får mest omtale de neste dagene er avvikling av kontantstøtten, og skatter og avgiftsøkninger på 7,5 milliarder kroner. Samtidig foreslår Venstre lettelser, eller justeringer, på i overkant av 7,4 milliarder kroner.

Hele forslaget er gjennomsyret av det såkalte grønne skiftet, men er det et reelt grønt skifte når Venstre kun foreslår innsparingstiltak og omprioriteringer på om lag 24 mrd. kroner. I tillegg foreslår Venstre samlet om lag 735 mill. kroner i økte inntekter gjennom økte renteinntekter, økt utbytte og salg av eiendom. I statsbudsjettsammenheng er 24 milliarder kroner en del penger, men langt fra en revolusjon. Det er egentlig ganske lite som skiller de norske partiene, noe Venstre bekrefter med forslaget til statsbudsjett for 2017.

Hele dokumentet, på Venstre.no.

Mest lest

Arrangementer