Ukategorisert

FM vs. DAB

NRK er et godt eksempel på at det bør være klare grenser mellom staten og forretningsdrift.

Det har vært og er stor debatt om DAB i Norge. Tre store aktører har presset på, og villeder lytterne for tiden, for DAB. Aktørene er NRK, P4 og Radio Norge. NRK er et statlig eierskap, et selskap staten eier finansiert av skatt.

Liberaleren, liberalister for øvrig, mener at skal staten ha en begrenset størrelse, begrenset makt, og begrenset ansvarsområde. Derfor mener vi at staten ikke bør delta i forretningsdrift. Staten bør ikke eie bedrifter!

Staten gir rammene for all forretningsvirksomhet i Norge, gjennom lover og regler, skatter og avgifter. Det er derfor uryddig av staten å både gi rammer og samtidig bedrive forretningsdrift. Det kan føre til at staten gjennom sin posisjon som lovgiver gir seg selv som bedriftseier særfordeler. I saken om FM eller DAB har et stort politisk flertall lyttet til NRK og gitt det statlige konkurransefortrinn. For er det så mange fordeler med DAB som NRK markedsfører, har det statlige selskapet fått gunstige vilkår sammenlignet med lokalradiostasjoner som ikke har sugerør ned i statskassen.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Øyvind Vasaasen
5 years ago

Hei Bjørn Magne Jeg skal ikke gå inn i diskusjonen om statens rolle og statlig eierskap. Men når det gjelder radiodigitaliseringen snur du saken litt på hodet. FM er i dag et monopol hvor NRK disponerer tre av fem kanaler og hvor myndighetene hvert tiende år bestemmer hvilken kommersielle selskaper som disponere de siste to kanalene, med et tilhørende detaljert konsesjonsregime. Etter overgangen til DAB disponerer NRK en langt mindre andel av den totale kapasiteten, hvem som helst kan starte sendinger, lokalradio kan fortsette på FM og/eller ta i bruk DAB, staten styrer ikke lenger hvem som for lov til… Read more »

Fra arkivet