Ukategorisert

Bursdager blir politisk sak

Det er kun trist når politikere vil lage flere regler som regulerer menneskers liv mer enn det som er nødvendig.

Odin Adelsten Bohmann, bystyremedlem for Ap i Skien, vil ha regler for hvem som skal bli invitert i barnebursdager. I seg selv et håpløst forslag. Uansett hva politikerne vedtar, vil det ikke være sanksjonsmuligheter for kommunen mot foreldre og foresatte som bryter den politiske målsettingen om inkludering blant alle barna.

–Jeg er glad for at hovedutvalget har bedt om sak på hvordan vi kan bidra til å regulere dette i Skien, slik at bursdagsfeiringer i alle fall ikke bidrar til utfrysing. Det sier Bohmann til Varden.no.

Det lokalpolitikerne kan gjøre er å vedta at skoler og barnehager skal feire barnas bursdager, uten at dette løser problemet med ekskludering. For private bursdager vil det bli uansett hva som skjer i barnehager og skoler for skattefinansierte penger.

Grenser for politikk, vær så snill, sett grenser for politikk!

Mest lest

Arrangementer