Notiser

Innspillsmøte om FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Invitasjon til innspillsmøte 23. november 2016 i forbindelse med Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité, ifølge Regjeringen.no.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami