Notiser

Innspillsmøte om FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Invitasjon til innspillsmøte 23. november 2016 i forbindelse med Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité, ifølge Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer