Ukategorisert

Skattespørsmål i spørretimen

Lisbeth Berg-Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, viser til økte utgifter for næringslivet i spørsmålet hun stiller finansminister Siv Jensen i spørretimen på onsdag.

–Ved innføringen av finansskatt har regjeringen valgt å øke arbeidsgiveravgiften for finansnæringene. Ved å knytte finansskatten til lønn vil den ramme arbeidsintensive banker som satser på formidling av bank- og finanskompetanse i distriktene. For Sparebanken Nord-Norge representerer dette en kostnad på ca. 40 mill. kroner. Hvilke vurderinger og beregninger la regjeringen til grunn når den landet på å innføre en modell med økt arbeidsgiveravgift? Det er spørsmålet fra arbeiderpartirepresentanten som finansministeren skal svare på.

Mest lest

Arrangementer