Ukategorisert

Politikerne bør si nei igjen

Det er enkelt, både for rådmann og mange politikere, å fremme forslag om økt eiendomsskatt for å få budsjettet til å gå i hop.

Rådmannen i Halden har igjen fremmet forslag på økt eiendomsskatt, selv om politikerne stemte ned forslag om økning så sent som i juni.

Det er i forbindelse med budsjettforslaget for 2017 at rådmannen ønsker mer skattepenger i kommunekassa.

Lokalpolitikerne i Halden bør si nei til eiendomsskatt. Det er urealistisk å tro at politikerne avvikler skatten, men mer skatt for boligeierne bør det ikke bli.

Mest lest

Arrangementer