Ukategorisert

Et storting uten slike saker

Drømmen er urealistisk, men det er en drøm; et storting uten saker om at Norge må satse mer på tv-serier.

Det er Arbeiderparti-representantene Arild Grande, Sonja Mandt, Anette Trettebergstuen og Hege Haukeland Liadal, som har fremmet et representantforslag om en strategi for økt satsing på norske tv-serier. Bakgrunnen for forslaget er, ifølge dokumentet på Stortinget.no, at forslagsstillerne mener det er viktig å gjøre noe med vilkårene for tv-serieproduksjon og på den måten øke antall årlige produksjoner. Dette kan skje ved å sikre rettigheter, ved å bidra til økt oppmerksomhet omkring norske tv-serieproduksjoner og ved å videreutvikle eksisterende økonomiske ordninger. Den økonomiske satsingen på tv-serier kan styrkes på flere områder for å stimulere til mer produksjon og gi økt forutsigbarhet, ifølge argumentasjonen fra forslagstillerne.

Saken har denne uken blitt komitébehandlet, og mindretallets forslag er at Stortinget ber regjeringen fremme sak om en strategi for økt satsing på norske tv-serier, for å få opp antallet nyproduserte norske tv-serier i alle kanaler.

Produksjon av underholdning, for eksempel film og tv-serier, bør være et område uten politisk innblanding. Markedet og avtaler mellom ulike parter kan fint fastsette produksjon av underholdning.

Grenser for politikk er et godt slagord, og kan uten tvil brukes på dette området.

Dato for denne sakens behandling i Stortinget, er foreløpig satt til 11. november. Slik går nå dagene til stortingsrepresentanter.

Tags:

Mest lest

Arrangementer