Ukategorisert

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett

I debatten rundt regjeringens forslag til statsbudsjett, skulle man tro det var store forskjeller mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene.

Denne uken la Arbeiderpartiet fram forslaget til alternativt statsbudsjett for 2017, et forslag som ligger på Arbeiderpartiet.no.

Det er et typisk Arbeiderparti-budsjett partiet har lagt fram, et budsjett med skatteøkninger og utgiftsøkninger. Hyggelig nok bruker Arbeiderpartiet mindre oljepenger enn regjeringen, men beløpet er ganske beskjedent. Det er også omprioriteringer, men i den store sammenheng er forslagene fra Arbeiderpartiet og regjeringen ganske like. Vi har sosialdemokratiske parti på Stortinget.

Nøkkeltall sammenlignet med regjeringens forslag:
Utgiftsøkninger 16 408
Redusert bruk av oljeinntekter 4 000
Kutt og omprioriteringer 9 593
Andre inntekter 310
Skatter og avgifter 10 506

Mest lest

Arrangementer