Ukategorisert

Ingen av de store partiene vil privatisere eldreomsorgen

Truls Wickholm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tar dessverre feil, helt feil. Det er ingen av partiene på Stortinget som vil privatisere eldreomsorgen.

Wickholm bør lese partiprogrammene og sjekke opp referatene fra Stortinget, og kommunene i Norge. Det finnes ikke eksempel på at Høyre eller Fremskrittspartiet vil privatisere eldreomsorgen.

De som studerer møtereferat vil se at partiene prioriterer litt ulikt hvor mye penger det offentlige skal bruke på eldreomsorg, men ulikheter i pengebruk er ikke privatisering.

Arbeiderparti-representanten stiller følgende spørsmål i Stortingets spørretime på onsdag:
«Høyre og Fremskrittspartiet er tydelige på at de ønsker betydelig mer privatisering i eldreomsorgen. Dessverre er det en kjensgjerning at dårligere lønns- og arbeidsvilkår er et av de sterkeste konkurransefortrinnene private omsorgstilbydere bruker. Hvorfor mener ikke statsråden dette er et problem, og hvorfor mener han det ideologiske målet om mer privatisering er viktigere enn å stoppe denne konkurransen basert på dårlige lønns- og arbeidsvilkår?»

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den. I eldreomsorgen er det ingen av de største partiene som ønsker en slik politikk.

Mest lest

Arrangementer