Notiser

466 milliarder kroner i utlignet skatt

I 2015 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 466 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer