Ukategorisert

Vil skattlegge helseforsikringer

Tankesmien Agenda har publisert et notat på eget nettsted, et dokument som tar til ordet for skattlegging av private helseforsikringer.

I dokumentet foreslår Agenda ti punkt for området spesialhelsetjenesten. Ett av punktene er skatt på private forsikringer.

Den sosialdemokratiske tankesmien ønsker også at fritt behandlingsvalg blir avviklet.

–I arbeidet med notatet har vi vært i dialog med flere av landets ledende forskere på helseøkonomi og –politikk, og en rekke organisasjoner og bedrifter. Notatet gir derfor en oppdatert oversikt over kunnskapsstatus på flere felt, melder Agenda på eget nettsted.

Tankesmien Agenda er svært kritisk til valgmuligheter, en politikk det har vært jobbet for i mange år. Selv om mye arbeidet har blitt lagt ned, får befolkningen fortsatt ikke så stor valgfrihet som innbyggerne fortjener.

Mest lest

Arrangementer