Ukategorisert

Tøft gjort, Sandnes-politikere

Hvis idretten vil ha bemanning, bør medlemsorganisasjonene betale utgiftene personell koster.

Det er ingen automatikk at idrettsråd i Norge skal ha daglige ledere, finansiert over kommunale budsjett. Selv om de største kommunene bruker penger på akkurat dette formålet, lar det seg gjøre å drive idrettsråd uten servicemedarbeider på kontoret. I Sandnes ønsket idretten og rådmannen at en daglig leder i idrettsrådet skulle bli ansatt, men politikerne sa nei, ifølge Aftenbladet.no.

Det kryr av støtteordninger for idrettsorganisasjoner, også ordninger som er skattefinansierte. Idretten kan bruke litt av disse pengene på idrettsrådet dersom idrettsrådet er viktig for medlemmene.

Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Legg merke til at kravet er ifølge NIFs lovverk. En kommune er ikke bundet opp av lovverket til Norges Idrettsforbund.

Tags:

Mest lest

Arrangementer