Ukategorisert

La medlemmene betale

I debatten om finansieringen av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, bør det beste forslaget komme på bordet. At medlemmene betaler for medlemskapet.

Vårt Land melder om fem finansieringsmodeller som blir vurdert for framtidig politikk på dette området:

1. Videreføring av dagens statlige og kommunale finansieringsordning for Den norske kirke. Folkekirkens lokale organisering og tilknytning til kommunestrukturen ligger fast. Statliggjøring av alle offentlige tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.

2. Statens finansiering av Den norske kirke videreføres som nå, og kommunenes økonomiske ansvar videreføres, men mindre detaljregulert og med større kirkelig frihet til lokal organisering. Det åpnes for at også Den norske kirke kan innføre medlemsavgift som supplement til offentlig ­finansiering. Statliggjøring av alle offentlige tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.

3. Staten overtar finansieringsansvar for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Kirkemøtet fordeler midlene til Den norske kirke. Også Den norske kirke kan innføre medlemsavgift.

4. Livssynsavgift – som alle skattebetalere betaler. Staten ­avgjør innretning og størrelse, enten som kronebeløp eller prosent av inntekt.

5. Medlemsavgift som erstatter offentlig finansiering av både Den norske kirke og andre tros– og livssynssamfunn. Staten kan påta seg innkreving til Den norske kirke og eventuelt andre tros- og livssynssamfunn.

Mest lest

Arrangementer