Ukategorisert

La medlemmene betale

I debatten om finansieringen av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, bør det beste forslaget komme på bordet. At medlemmene betaler for medlemskapet.

Vårt Land melder om fem finansieringsmodeller som blir vurdert for framtidig politikk på dette området:

1. Videreføring av dagens statlige og kommunale finansieringsordning for Den norske kirke. Folkekirkens lokale organisering og tilknytning til kommunestrukturen ligger fast. Statliggjøring av alle offentlige tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.

2. Statens finansiering av Den norske kirke videreføres som nå, og kommunenes økonomiske ansvar videreføres, men mindre detaljregulert og med større kirkelig frihet til lokal organisering. Det åpnes for at også Den norske kirke kan innføre medlemsavgift som supplement til offentlig ­finansiering. Statliggjøring av alle offentlige tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.

3. Staten overtar finansieringsansvar for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Kirkemøtet fordeler midlene til Den norske kirke. Også Den norske kirke kan innføre medlemsavgift.

4. Livssynsavgift – som alle skattebetalere betaler. Staten ­avgjør innretning og størrelse, enten som kronebeløp eller prosent av inntekt.

5. Medlemsavgift som erstatter offentlig finansiering av både Den norske kirke og andre tros– og livssynssamfunn. Staten kan påta seg innkreving til Den norske kirke og eventuelt andre tros- og livssynssamfunn.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
  Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?
 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!